• skara004.jpg
 • diverse047.jpg
 • vm2003021.jpg
 • vm1999016.jpg
 • vm1999031.jpg
 • diverse085.jpg
 • swedishopen82013.jpg
 • diverse021.jpg
 • diverse026.jpg
 • diverse034.jpg
 • diverse113.jpg
 • diverse045.jpg
 • vadstena_vm007.jpg
 • vmjapan89001.jpg
 • wettercupen012.jpg
 • diverse130.jpg
 • vm2003002.jpg
 • diverse035.jpg
 • vmjapan89008.jpg
 • lagvm004.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.