• vmjapan89014.jpg
 • vm1999026.jpg
 • 198283009.jpg
 • vm1999034.jpg
 • ipllie001.jpg
 • diverse121.jpg
 • swedishopen82001.jpg
 • diverse113.jpg
 • diverse019.jpg
 • vm2003012.jpg
 • vmjapan89002.jpg
 • ipllie003.jpg
 • vm2003027.jpg
 • diverse014.jpg
 • vm1999035.jpg
 • lagvm002.jpg
 • diverse015.jpg
 • diverse033.jpg
 • vm1999037.jpg
 • lagvm008.jpg

Klubbens medlemmar har under åren haft stora framgångar både nationellt och internationellt.

Man kan läsa mera om de senaste nyheterna både internationellt och internationellt på engelska hos Renju International Federation (RIF).