• diverse081.jpg
 • 198283011.jpg
 • diverse052.jpg
 • japan83_001.jpg
 • diverse007.jpg
 • diverse011.jpg
 • vm2003023.jpg
 • vm2003008.jpg
 • vm2003007.jpg
 • diverse005.jpg
 • diverse003.jpg
 • vmjapan89007.jpg
 • vm2003002.jpg
 • vm2003015.jpg
 • diverse121.jpg
 • vm1999026.jpg
 • vm1999014.jpg
 • vm2003025.jpg
 • vm1999008.jpg
 • vm1999032.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.