• 198283002.jpg
 • 198283016.jpg
 • diverse019.jpg
 • diverse082.jpg
 • diverse014.jpg
 • vadstena_vm008.jpg
 • diverse039.jpg
 • vmjapan89004.jpg
 • japan83_005.jpg
 • diverse083.jpg
 • swedishopen82001.jpg
 • diverse028.jpg
 • vm1999032.jpg
 • 198283013.jpg
 • diverse121.jpg
 • vm1999028.jpg
 • vm2003018.jpg
 • swedishopen82004.jpg
 • vm1999035.jpg
 • lagvm004.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.