• vm1999010.jpg
 • vm1999016.jpg
 • vadstena_vm002.jpg
 • vmjapan89006.jpg
 • vm2003005.jpg
 • diverse115.jpg
 • vm2003023.jpg
 • diverse154.jpg
 • diverse002.jpg
 • diverse035.jpg
 • vm1999006.jpg
 • vmjapan89011.jpg
 • ipllie002.jpg
 • diverse083.jpg
 • diverse020.jpg
 • skara004.jpg
 • 198283007.jpg
 • diverse030.jpg
 • vm2003001.jpg
 • diverse132.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.