• swedishopen82006.jpg
 • wettercupen015.jpg
 • vm1999009.jpg
 • lagvm006.jpg
 • diverse075.jpg
 • diverse051.jpg
 • wettercupen002.jpg
 • diverse034.jpg
 • diverse153.jpg
 • diverse122.jpg
 • wettercupen008.jpg
 • 198283001.jpg
 • vm2003010.jpg
 • diverse042.jpg
 • wettercupen017.jpg
 • swedishopen82003.jpg
 • swedishopen82014.jpg
 • vm1999014.jpg
 • vmjapan89014.jpg
 • 198283005.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.