• diverse014.jpg
 • diverse041.jpg
 • vm1999018.jpg
 • diverse053.jpg
 • diverse122.jpg
 • japan83_005.jpg
 • vm2003020.jpg
 • wettercupen007.jpg
 • 198283001.jpg
 • ipllie001.jpg
 • diverse116.jpg
 • vm2003007.jpg
 • diverse051.jpg
 • diverse013.jpg
 • diverse023.jpg
 • 198283012.jpg
 • vm1999025.jpg
 • swedishopen82007.jpg
 • diverse046.jpg
 • vm1999020.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.